Dirk Cleiren - reizen en fotografie

Subtitle

Bespreek een beeld

Commentaar op beelden is voor een fotograaf altijd nuttig. Af en toe laat ik het forum Natuurfotografie los op een van m'n beelden. Je kan hier de foto's op iets groter formaat bekijken en je mag er je oordeel over vellen. Je kan er ook doorklikken naar wat er over werd gezegd door andere natuurfotografen.
Soms zet ik ook andere zaken op deze site die stof tot discussie of nadenken levert.

Besproken beelden:

 een Pestvogel   
 Salomonszegel
 een meeuw   
 een ijsvogel
 
wat is kunst

Inhoudelijke zaken:

- Nestfotografie: het fotograferen van vogels op of nabij hun nest

Last update

 7 mei 2009

Recent Photos

Recent Forum Posts